Berita Tengahari TV1 24/9/2016

Pengajian Seni dan Warisan Bangsa akan menjadi salah satu bidang pengajian baharu di Universiti Malaysia Kelantan UMK bagi melahirkan graduan seni yang berkebolehan.
Menurut Naib Canselor UMK, Profesor Datuk Dr Mortaza Mohamad… usaha itu juga sebagai memartabatkan seni dan warisan negara sekaligus memupuk jati diri rakyat.

Video asal https://youtu.be/trshUMusTOA