Penafian

Sebarang tindakan yang diambil daripada penggunaan laman web ini adalah atas risiko sendiri. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan dan kerosakan yang berpunca daripada penggunaan sebarang informasi yang dicapai daripada laman web ini.

Any action taken from the use of this site is at your own risk. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) will not be liable for any loss or damage arising from the use of any information obtained from this website.