Visi, Misi & Matlamat PSSCM

VISI

Mendaulatkan Seni Silat Melayu yang asli, khususnya Seni Silat Cekak Malaysia dan membersihkan alam persilatan Melayu daripada segala unsur tahyul dan khurafat yang tidak sesuai dengan iktikad Islam.

MISI

Memimpin dan membentuk ahli-ahli PSSCM khususnya dan orang Melayu amnya supaya beriman dan bersatu untuk mempertahankan Agama, Bangsa dan Negara.

MATLAMAT

1) Menghidupkan, memperkenalkan serta mempersebatikan pusaka bangsa yang merupakan seni kebudayaan keturunan yang hampir dilupakan.

2) Menanamkan semangat bahawa kitalah yang bertanggungjawab menjaga diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

3) Menanamkan perasaan cinta dan kasih akan hak dan warisan mutlak bangsa Melayu.

4) Memberi pengertian tujuan dan matlamat bersilat, juga tujuan dan mengapa hidup serta matlamat sebenar hidup itu.

s

5) Membasmi dan menentang tahyul dan khurafat yang tidak sesuai dengan iktikad Islam.

6) Menanamkan semangat dan roh Islam sebagai pegangan bagi menghadapi apa jua keadaan.

STRATEGI PSSCM

n

Memantapkan sistem pentadbiran dan keurusetiaan dengan mengadakan infrastruktur dan sistem sokongan seperti maklumat pengkalan data serta memastikan keutuhan perlembagaan PSSCM.

Mendapatkan pembiayaan bagi program peluasan budaya Melayu melalui kegiatan yang berasaskan Seni Silat dan menguruskan aset bagi menjana pengembangan ekonomi.

Melakukan aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan bagi program pengukuhan nilai-nilai budaya Melayu dan membina program yang bersesuaian untuk peluasan dan pengembangan Seni Pusaka Melayu melalui Seni Silat.

Melaksanakan melalui pelbagai medium untuk majlis penerangan berkenaan Seni Silat Cekak dengan mengadakan laman web, Berita Cekak, Kursus Penerangan dan demonstrasi serta menggalakkan koleksi sejarah Silat Cekak sama ada dalam bentuk teks, teks bergambar, mahu pun multimedia.

Mengambil inisiatif untuk mengembangkan Seni Silat Cekak di Institusi Pengajian Tinggi atau Pusat Pendidikan dan menyusun program yang dapat membangunkan dan menyuburkan lagi budaya Seni Silat.

Mengambil usaha proaktif secara berterusan untuk memastikan misi, visi dan matlamat PSSCM tercapai dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang mendorong kepada penyatuan dan perpaduan ahli.