Perutusan Ramadhan 1436H YM Guru Utama & Presiden PSSCM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan kehendakNya dan izinNya serta kurniaNya, dan dengan syafaat kekasihNya Junjungan Besar Nabi Muhammad saw, dan dengan berkat guru-guru kita serta keramah dan hikmah kedua ibu...