Perutusan Sempena Hari Guru : 16 Mei 2020

Perutusan Sempena Hari Guru : 16 Mei 2020

Assalamualaikum Warahmatullah.. Alhamdu Lillah, Syukur kehadrat Ilahi dengan limpah Kurnia dan IzinNya, berkat Syafaat Junjungan Nabi Muhammad S.A.W, berkat dari Guru-Guru, karamah dan hikmah dari kedua Ibu dan Bapa, maka dapat kita bertemu pada tarikh 16 haribulan...