Klik pada video di atas untuk mendengar perutusan

YM Datuk Haji Maideen Bin Kadir Shah
Guru Utama & Presiden
Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM)

1 Syawal 1438 H