Daulat Tuanku

Merafak Sembah & Setinggi-tinggi Ucapan Tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV

SULTAN MUHAMMAD V

D.K., D.K.M., D.M.N., D.K. (Selangor)., D.K. (Negeri Sembilan)., D.K. (Johor)., D.K. (Perak)., D.K. (Perlis), D.K. (Kedah)., .D.K. (Terengganu)., S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K.

Sempena Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV

Pada Hari Isnin, 24 April 2017 Bersamaan 27 Rejab 1438H

Yang berdatang sembah,

Datuk Haji Maideen Bin Kadir Shah
Guru Utama & Presiden
Serta Barisan Kepimpinan & Ahli-ahli
Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM)