Menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk pematuhan Perintah Kawalan Pergerakkan bagi menangani wabak COVID-19.

Warga Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong yang sentiasa prihatin kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara ini.

Daulat Tuanku!