Penafian dan Hak Cipta

 

Penafian:


Segala artikel pemilik adalah pandangan penulis dan pemilik semata-mata dan tidak melibatkan yang hidup atau yang mati. Jika wujud keadaan sedemikian, merupakan kebetulan sahaja. Segala kandungan dan pandangan melalui berita, artikel, forum dan/atau perbincangan tidak mandatori dan/atau wajib dan merupakan sekadar panduan dan rujukan pembaca sahaja. Segala kesan dan/atau akibat/musibah daripada amalan hasil rujukan kepada artikel tersebut bukan dan/atau tidak sama sekali menjadi tanggungjawab Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) termasuk dan tidak terkecuali penyedia pelayan dan ruang laman web dan/atau penyelenggara laman serta pemilik domain http://www.silatcekak.org dan http://www.silatcekak.org.my .© Hak Cipta Terpelihara PSSCM 2000 - 2016

Segala isi dan/atau kandungan laman web ini tidak boleh ditiru, dihasilkan semula dalam bentuk-bentuk lain, dipindahmilik, dicetak, disimpan, digunakan semula, digunakan sebagai bahan rujukan dan/atau apa-apa tindakan yang menyalahi Akta Hakcipta 1987. Setiap rujukan hendaklah memberi kredit dan/atau rujukan kepada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM).

 

Jabatan ICT & Multimedia, Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Peti Surat 13641, 50816 Kuala Lumpur. Tel/Fax: 03-40501671. E-mel: webmaster @ silatcekak.org.