Silat Cekak - Silat Papan Sekeping
Suara Cekak, Bilangan 1, Tahun 1975

Pada 2hb Mac 1975 di Stadium Negara, di hadapan ribuan peminat silat di sekitar bandaraya, PSSCM telah memperkenalkan perkataan 'SILAT CEKAK, SILAT PAPAN SEKEPING'.

Sebenarnya 'Silat papan sekeping' lahir bersama-sama namanya yang asli 'SILAT CEKAK'. Perkataan tersebut membawa maksud silat Cekak yang asli dengan kadeah-kaedah yang mara ke hadapan saja (tidak mengelak ke kiri dan ke kanan) boleh digunakan untuk mempertahankan diri di tempat yang sempit walaupun ditas titi papan sekeping.

Hanya baru-baru ini sajalah ini ditekankan kerana terdapat orang-orang persendirian yang kononnya mengaku mengajar Silat Cekak yang sama dengan Silat Cekak yang dipimpin oleh YM Ustaz Hanafi, sedangkan silat mereka itu mempunyai langkah melangkah, tari menari dan gong gendang serta tidak boleh digunakan di tempat yang sempit. Hal ini telah diakui sendiri oleh pengajarnya di masa kita dijemput oleh pihaknya (jemputan yang ada udang di sebalik batu) untuk membuat pertunjukkan di Sabak Bernam. Beliau mengaku sendiri secara disedari atau tidak sengaja, bahawa silat yang dibawanya sebenarnya silat 'GAYUNG PETANI'.

Untuk menjadi pedoman pada orang ramai yang mencari Silat Cekak yang asli, maka PSSCM telah memperkenalkan perkataan 'SILAT PAPAN SEKEPING'. Di samping itu Silat Cekak yang sebenarnya hanya diajar melalui PSSCM yang dipimpin sendiri oleh Guru Utamanya YM Ustaz Hanafi.

Hak Cipta Terpelihara PSSCM 2000-2004